תקנון השירות

התקנון שלהלן קובע את הנהלים והמדיניות באשר לכל השירותים הניתנים תחת השם “אודיובריין” (להלן: “האתר”).

כללי:

פתיחת סדנה מותנית במספר נרשמים מינימאלי,  אשר ייקבע לגבי כל סדנה בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של מפעילי האתר

מספר המקומות המקסימאלי בכל סדנה הינו בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של מפעילי האתר

למפעילי האתר תהא הזכות להפסיק את השתתפותו של לקוח בסדנה מסיבה של התנהגות שאינה הולמת ומונעת את המשך התנהלותו התקינה של הסדנה. במקרה כזה לא יוענק החזר כספי כלשהו.

מפעילי האתר רשאים להודיע, לפני מועד תחילת הסדנה, באופן חד צדדי וללא התראה מוקדמת על ביטול הסדנה מכל סיבה שהיא. במקרה כזה הודעה תימסר למשתתפים ויבוצע החזר כספי מלא של התשלום שהועבר ע”י המשתתפים או תינתן אפשרות להעביר את ההשתתפות למועד מאוחר יותר שייקבע על ידי מפעילי האתר.

הודעות ועדכונים למשתתפים בנוגע לתכני הסדנה יועברו באמצעות האימייל איתו נרשמו לשירות.

חומרי הסדנאות, ההדרכות והייעוצים מוקלטים ובעלי האתר שומרים על זכותם לעשות בהם בכל עת שימוש פרסומי, שיווקי ו/או מכירתי בהתאם לצרכיהם. השתתפות פעילה בשיעורים נעשית בידיעת המשתתף ובהסכמתו לכך שתכנים אלו יהיו פומביים ולמשתתף לא תהיה כל טענה כנגד בעלי האתר בקשר לחשיפת תכנים אלו.

ביטול שירות שהוזמן:

מדיניות ביטול העסקאות מבוססת על תקנות החוק להגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010

מומלץ לקרוא את תנאי הביטול טרם ביצוע העסקה.

עפ”י החוק להגנת הצרכן ניתן לבטל עסקה עד 14 יום מביצוע העסקה, בלבד שהביטול ייעשה 14 ימים (שאינם ימי מנוחה) לפחות, קודם למועד תחילת השירות.

למרות מדיניות זו, אנו באודיובריין מאפשרים מדיניות ביטול עסקה כמפורט מטה:

עד 7 ימי עסקים לפני מועד השירות שהוזמן – במקרה זה יתקבל החזר מלא בקיזוז דמי ביטול בגובה 5% או 100 ש”ח (הנמוך מביניהם) מהמחיר ששולם עבור השירות.

במהלך 7 ימי עסקים לפני תאריך השירות שהוזמן – לא יתקבל כל החזר, גם עבור עסקה אשר בוצעה בטווח ימים אלו, בכפוף לחוק הגנת הצרכן, אך ניתן יהיה לבחון אפשרות של דחיית הסדנה למועד אחר. על מנת לממש אפשרות זו יש לעדכן על דחיית הסדנה עד 48 שעות לפני תחילתה.

אין החזר כספי על קורסים דיגיטליים, כולל מיני קורסים ושיעורים ספציפיים מתוך קורס האונליין המקיף להקמת פודקאסט.

רשימת דיוור:

בעת רכישת שירות באתר תצורפו באופן אוטומטי לרשימת הדיוור של “אודיובריין” ובאמצעות רשימת הדיוור תקבלו מדי פעם תכנים במייל, כולל תכנים פרסומיים ושיווקיים על השירותים של אודיובריין.

בכל שלב תוכלו להסיר את עצמכם מרשימת הדיוור.

קניין רוחני:

יובהר, כי בעלי האתר הינם בעלי זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, על חומרי הקורס והתכנים המועברים בו. זכויות היוצרים יכללו, בין היתר, את המצגות, המבנה, התכנים, ההקלטות, התמונות, הטקסטים ושמות השירותים.

אין להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מכל שירות שניתן (ייעוץ, סדנה, קורס…) ו/או מהתכנים המופיעים בו ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של בעלי האתר.

בכל שאלה או בקשה ניתן לפנות דרך טופס צור קשר או טלפונית ב-050-9228322

כתובת: ת.ד. 228 חולון, 5810102

קבלו גישה מיידית לכל המדריכים והתכנים באתר:

לאתר אני מעלה מדריכים וטיפים מהניסיון שצברתי ב-3 וחצי שנים האחרונות מהקמה ותחזוק הפודקאסטים שלי: “פודקאסט על עקבים” ו”מאחורי המיקרופון”, ומליווי עסקים, חברות וארגונים בכל תהליך הפקת הפודקאסט שלהם. הירשמו וקבלו גישה מיידית למדריכים באתר: